Magazine voor en door inwoners van heteren – nummer 38 | jaargang 11

Dromen en daden: een speciale Peperbus

door Louis van de Geijn

Een speciale uitgave van ‘De Peperbus’. Daarmee willen we het tot stand komen van het ‘Hart van Heteren’ markeren. Een halve eeuw geleden al was er sprake van een centrale voorziening in het dorp. Tientallen jaren geduw en getrek hebben uiteindelijk resultaat gehad. Een vrucht van taaie gemeenschapszin.

De voltooiing van het ‘Hart’ is aanleiding om even stil te staan bij alle veranderingen die Heteren sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. Een dijkdorp van twee straten dat sprongsgewijs is uitgedijd tot een prettige woonplaats voor vijfduizend mensen.

Daar blijft het niet bij, want de ontwikkeling houdt hier en nu geen halt. In dit nummer ontvouwt de Dorpsraad ideeën voor de toekomst, mede gebaseerd op de inbreng van meedenkende bewoners. Het lijken misschien vergezichten, maar de terugblik leert dat dromen soms ook heus in daden worden omgezet.

Deze bijzondere uitgave van De Peperbus is, zoals dat ook met de ‘gewone’ uitgaven gebeurt, tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers: schrijvers, fotografen, bezorgers. Adverteerders en andere sponsors maken het steeds weer mogelijk dit blad huis-aan-huis gratis aan te bieden. Zo heeft de Dorpsraad een welkome bijdrage geleverd; de energiecoöperatie WatBeters deed een duit in het zakje; een sportief initiatief van Hanneke Hoogakker leverde een mooi bedrag op. En dan zijn er de honderden Heterenaren die via OverbetuweDoet weer steun aan De Peperbus hebben gegeven.

Niet in de laatste plaats hebben ook tientallen dorpsbewoners aan dit nummer bijgedragen door hun herinneringen met ons te delen. Hun persoonlijke verhalen vormen samen het onbestorven verleden van Heteren.

Alle steun en medewerking is telkens weer een stimulans voor de redactie en alle andere betrokken vrijwilligers, en een onderstreping van ons motto ‘Voor en door Heteren’. En één van de tekenen dat Heteren een vitale gemeenschap is.

De redactie

Download deze peperbus